Cześć masz do nas pytania? Pisz: sklep@happy-bobo.com lub dzwoń tel. 506 358 269  Czekamy na kontakt od Ciebie

Newsletter
Zostań z Happy Bobo na dłużej wpisz swój email, a będziemy przesyłać informacje o naszych nowościach i promocjach. Nie wysyłamy SPAMu
Polityka prywatności

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPY BOBO

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego happy bobo prowadzonego pod adresem www.happy-bobo.com prowadzonego przez HAPPY BOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku NIP 5423324853, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod numerem KRS 0000745532, ul. UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15 /H07 15-277 Białystok. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu internetowego Happy Hobo – zwanego dalej Klientem - obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy Happy Bobo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych odbywa nie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie internetowym Happy Bobo i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się HAPPY BOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku NIP 5423324853, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod numerem KRS 0000745532, ul. UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15 /H07 15-277 Białystok. Podane dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Happy Bobo wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia a także w celach marketingowych Happy Bobo, z tym zastrzeżeniem, że bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Podanie danych osobowych w powyższym zakresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych Happy Bobo, przez co rozumie się możliwość informowania Klienta przez Happy Bobo o nowościach, promocjach lub innej korespondencji marketingowej Happy Bobo.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Happy Bobo wyłącznie w celach kontaktowych i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania kontaktu.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu internetowego Happy Bobo mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność  do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klientowi, przysługuje w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM Happy Bobo

Zamówienie złożone w sklepie internetowym Happy Bobo zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Nazwa firmy (jeśli konieczne),
  3. NIP firmy (jeśli konieczny),
  4. Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
  5. Adres poczty elektronicznej,
  6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep internetowy Happy Bobo zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

NEWSLETTERY

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu Happy Bobo do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku "wypisz się", znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym Happy Bobo.

Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail jest HAPPY BOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku NIP 5423324853, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku pod numerem KRS 0000745532, ul. UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15 /H07 15-277 Białystok. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Happy Bobo wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.

Sklep internetowy Happy Bobo zastrzega sobie prawo do:

  • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,
  • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego Happy Bobo

COOKIES (CIASTECZKA)

Cookies, czyli tzw. "ciasteczka" to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego Happy Bobo w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale "Kontakt".do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl